20 خرداد 1401

شرایط خرید اقساطی

با توجه به افزایش بی رویه قیمت برنج و مواد غذایی، خرید کلیه اقلام با شرایط یک سوم نقد و باقیمانده کسر از حقوق برای همکاران مهیا است.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

پشتیبانی سایت